Kierunek Zarządzanie (studia magisterskie)

 

tryb studiowania

Ty wybierasz, jak chcesz studiować - w budynku Uczelni czy online!

Tryb niestacjonarny

Chcesz spotykać się w budynku Uczelni z Wykładowcami i Studentami?

Tryb niestacjonarny jest dla Ciebie! W tym wariancie wykłady i seminaria dyplomowe realizowane są w formie połączeń wideo na żywo z Wykładowcą, natomiast warsztaty, projekty, ćwiczenia i lektoraty w budynku Uczelni.

Zajęcia odbywają się w jednym budynku, średnio w 2 weekendy (sobota i niedziela) w miesiącu.

 

Tryb niestacjonarny online

Mieszkasz poza Poznaniem i nie chcesz przyjeżdżać co dwa tygodnie na Uczelnię? A może żyjesz i pracujesz za granicą i koszty dojazdów są zbyt wysokie? A może przez ostatnie lata nauczyłeś się pracować z wykorzystaniem połączeń wideo i jesteś zmotywowany aby studiować przez Internet?

Tryb niestacjonarny online jest dla Ciebie!

Zajęcia na żywo w formie wideokonferencji odbywają się średnio w 2 weekendy w miesiącu (sobota i niedziela).

Jedynie warsztaty specjalnościowe na ostatnim roku studiów odbywają się w budynku Uczelni.

 

 

opis kierunku

Przedmioty kierunkowe na Zarządzaniu zapewnią Ci pełen pakiet wiedzy i kompetencji menedżerskich, które pomogą świadomie zdecydować o wyborze specjalności. Cztery przedmioty specjalnościowe realizowane na ostatnim roku studiów dopełnią Twojego wizerunku jako profesjonalisty w danej dziedzinie.

Dzięki studiom na kierunku Zarządzanie dowiesz m. in. się jak:

 • Wykorzystywać swoje atuty
 • Działać w zespole
 • Rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne
 • Zwiększyć swoja samoświadomość jako lider biznesu
 • Określać wymagania klientów
 • Komunikować się z klientami za pomocą mediów społecznościowych 
 • Właściwie określać cele, wymagania i ograniczenia każdego projektu
 • Kreować wizerunek firmy
 • Skutecznie zarządzać czasem pracy

 

Program studiów kierunku zarządzanie podlega stałym konsultacjom z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego, dla którego Uczelnia przygotowuje kadry. Dotyczy to konsultacji poszczególnych przedmiotów, jak i całego programu.

 

program studiów

 

 

wybierz specjalność

Studenci wybierają specjalność pod koniec pierwszego roku studiów. Na drugim, ostatnim roku realizowane są cztery przedmioty specjalnościowe. Zapoznaj się z naszymi specjalnościami:

 

 

opłaty

Na opłaty składają się trzy elementy:

 • czesne – jest opłatą, którą możesz wnieść jednorazowo lub w sześciu ratach na semestr
 • opłaty dodatkowe – pobierane tylko za dodatkowe usługi edukacyjne i administracyjne, ich wysokość określa załącznik do umowy o naukę
 • opłata wpisowa - jednorazowa opłata administracyjna

Opłaty zawarte w umowie o naukę nie podlegają zmianie przez cały okres trwania studiów.

W WSZiP w Poznaniu nie ma żadnych ukrytych kosztów ani opłat!

 

tabela opłat

 

 

rekrutacja

Aby zapisać się na studia w WSZiP w Poznaniu wystarczy dostarczyć do Uczelni listownie lub osobiście:  

 • Oryginał lub odpis dyplomu wraz z suplementem ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydany przez szkołę wyższą
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty wpisowej
 • Dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia danych kandydata (w przypadku wysłania dokumentów pocztą - podczas pierwszej wizyty na Uczelni)
 • Formularz rekrutacyjny*
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
 • Ślubowanie*
 • Dwa egzemplarze umowy o naukę*

​​* Dokumenty pobierzesz poniżej

 

dokumenty rekrutacyjne

 

Biuro Rekrutacji:

 

Godziny otwarcia Biura Rekrutacji:

 • w poniedziałki Uczelnia jest nieczynna
 • wtorek-sobota 8.00-16.00
 • niedziela 8.00-13.00