Students

STUDENT SERVICE CENTER provides you with advice and assistance with any challenging problem or procedure u may encounter during your studies

  • opening hours:
          Tuesday-Saturday 8.00-16.00
          Sunday 8.00-13.00

 

STUDENT FINANCIAL SERVICE 

 

STUDENT RECORDS OFFICE

Graduates and students are asked to contact the office via email or phone when planning to collect documents from previous academic years. This might improve the procedure since the records are stored in an external storage facility.

In connection with the storage of documents in an external facility, please contact us by phone before the planned receipt of documents in order to improve the collection procedure.

Contact:

  • Poznań, ul. Robocza 4 – budynek dydaktyczny, pokój 113
  • tel. 61 835 15 11
  • e-mail: archiwum@wszib.com.pl

 

In August due to vacation season the student records office is closed

 

 

Typ studiów                             

Imię i nazwisko referenta dziekanatu

Nr tel.

Wydział Zarządzania i Administracji, Kierunek: ADMINISTRACJA

Studia niestacjonarne

– pierwszego stopnia (sem. II, IV, VI)

 

Studia niestacjonarne (e-learning)

– pierwszego stopnia (sem. II, IV, VI)

Anna Wejman

kontakt e-mail: 
anna.wejman@wszib.com.pl

Centrum Obsługi Studenta
61 835 15 11

Studia niestacjonarne

– drugiego stopnia (sem. II, IV) 

 

Studia niestacjonarne (e-learning)

– drugiego stopnia (sem. II, IV) 

mgr inż. Paulina Lassocińska

kontakt e-mail:
paulina.lassocinska@wszib.com.pl

 

Centrum Obsługi Studenta
61 835 15 11

Wydział Zarządzania i Administracji, Kierunek: ZARZĄDZANIE

Studia niestacjonarne

– pierwszego stopnia (sem. II, IV, VI) 

 

Studia niestacjonarne (e-learning)

– pierwszego stopnia (sem. II, IV, VI) 

Anna Wejman

kontakt e-mail: 
anna.wejman@wszib.com.pl

Centrum Obsługi Studenta
61 835 15 11

Studia niestacjonarne

– drugiego stopnia (sem. II, IV) 


Studia niestacjonarne (e-learning)

– drugiego stopnia (sem. II, IV)

mgr inż. Paulina Lassocińska

kontakt e-mail:
paulina.lassocinska@wszib.com.pl

 

Centrum Obsługi Studenta
61 835 15 11

 

 

Kierownik dziekanatu

mgr inż. Anna Nowak

kontakt e-mail:
anna.nowak@wszib.com.pl

Centrum Obsługi Studenta
61 835 15 11

 

Biuro Rektora i Kanclerza

 

podczas dyżurów łączy z:

Rektorem
prof. WSZiB dr Magdaleną Mazik-Gorzelańczyk

 

Prorektorem
dr. Ryszardem Orlińskim

 

Prorektorem
prof. WSZiB dr. Bartłomiejem Jurasem

 

Dziekanem
prof. WSZiB dr Małgorzatą Michalik

61 835 15 03

Stypendia

 

Grażyna Lewandowska 

kontakt e-mail:

grazyna.lewandowska@wszib.com.pl

 

61 835 15 08