Leadership Team

Rector

prof. WSZiB dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk

Chancellor

Maria Wanierowicz

Vice-Rector

dr Ryszard Orliński

Vice-Rector

prof. WSZiB dr Bartłomiej Juras

Dean

prof. WSZiB dr Małgorzata Michalik

Vice-Chancellor

Michał Pietrzyk