Public Information

 1. Statut Uczelni
 2. Władze Uczelni
 3. Strategia Uczelni
 4. Podstawa prawna działania
 5. Regulamin studiów (obowiązuje od 01.10.2019)
 6. Regulamin studiów (obowiązuje od 01.10.2020)
 7. Program studiów dla kierunku Administracja r.a. 2018/2019
 8. Program studiów dla kierunku Zarządzanie r.a. 2018/2019
 9. Program studiów dla kierunku Administracja r.a. 2019/2020
 10. Program studiów dla kierunku Zarządzanie r.a. 2019/2020
 11. Program studiów dla kierunku Administracja r.a. 2020/2021
 12. Program studiów dla kierunku Zarządzanie r.a. 2020/2021
 13. Regulamin studiów podyplomowych (obowiązuje od 01.10.2019)
 14. Regulamin studiów podyplomowych (obowiązuje od 01.10.2020)
 15. Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji
 16. Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej
 17. Regulamin świadczeń dla studentów na r.a. 2020/2021
 18. Zasady rekrutacji - r.a. 2020/2021
 19. Zasady rekrutacji - r.a. 2021/2022
 20. Zasady rekrutacji - r.a. 2022/2023
 21. Zarządzenie 2/2020 Kanclerza WSZiB w Poznaniu z 28.04.2020 w sprawie wysokości czesnego
 22. Zarządzenie 2/2021 Kanclerza WSZiB w Poznaniu z 14.04.2021 w sprawie wysokości czesnego
 23. Zarządzenie 3/2020 Kanclerza WSZiB w Poznaniu z 28.04.2020 w sprawie wysokości opłat za dodatkowe usługi administracyjne i edukacyjne związane z tokiem studiów
 24. Zarządzenie 3/2021 Kanclerza WSZiB w Poznaniu z 28.04.2021 w sprawie wysokości opłat za dodatkowe usługi administracyjne i edukacyjne związane z tokiem studiów
 25. Regulamin Pracy
 26. Regulamin organizacyjny
 27. Środki z budżetu państwa
 28. Zasady weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość w sesji letniej w roku akademickim 2019/2020